Liên hệ


Công ty TNHH Dazheng Việt Nam
Địa chỉ : 133 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh
Điện thoại: 84.032.968.8885 – 84.098.3035.860 – 84.0125.4118.928
Email: dazhengvn@gmail.com


+8432.968.8885